Våra tjänster

- Installation av Luft/Luft 
- Installation av Luft/Vatten 

- Mark och jordvärmeanläggningar

- Service

- Reparation 

Pris exempel:

- Standardinstallation Luft/Luft pris från 20.700:- 
- Standarsinstallation Luft/Vatten pris från 92.000:- 

Vad är en standardinstallation?

Luft/Luft

-Montering av innedel            Ja
-Montering av utedel            Ja
-Håltagning i trä eller tegelvägg (ej bränt tegel)    Ja
(bränt tegel, leca, eternit, puts och timmer = separat offert)
-Igångsättning för test av värmepump                            Ja
-Instruktion till kund om handhavande                             Ja
-Grovstädning                                                                  Ja
-Elinstallation / El dragning                                              Nej
-Tätning av väggenomförning                                          Ja
-Ersättning för fasadskador                                              Nej
-Montering av tillbehör, såsom värmepumpstak 
och -skydd                                                                  Nej
Nedmontering av befintlig luft-luftvärmepump            Ja 
Bortforsling av nedmonterad luft-luftvärmepump        Nej

Material som ingår
Rörlängd(/-er) (per innedel)    meter    4 
Täck kanal(/-er) (per innedel)    meter    4
Väggkonsol för utomhusdel        Ja
Vibrationsdämpare    st    4


Förberdelser som kunden själv ansvarar för
Grusa upp en yta 100x 80 där värmepump ska stå.
Ta bort saker som står i vägen

Värmepump Luft/Vatten

Arbete
Montering av innedel                                              Ja
Montering av utedel                                                 Ja
Håltagning/ar
(per innedel)                                                            1 (max tjocklek 30 cm)      
Igångsättning av pump (testkörning)                        Ja
Instruktion till kund om handhavande                       Ja
Grovstädning                                                            Ja
El installation/eldragning                                           Nej
Tätning av vägggenomföring                                    Ja
Ersättning för fasadskador                                        Nej
Montering av tillbehör, såsom värmepumptak 
och skydd                                                                  Nej
Bortforsling av emballage                                         Ja
Urkoppling av befintlig värmeanläggning                  Ja
Bortforsling av befintlig värmeanläggning                 Nej

Elinstallation kan erbjudas (separat offert)Material
Rörlängd: utedel-innedel (max)  5 m 
Täck kanaler                               5 M
Pris för el  mellan  3000-7000
Rör och rör delar 
MarkstativKund ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns och att framkomlighet för installatören finnes.