Varför ska man göra service?

Växlaren på bilden nedan är 3 år gammal.  
Det är där värmen görs, smutsig växlare tappar mycket  energi
och det kostar mycket mer att göra värme till ert hus.

Varför är service viktigt?

Din värmepump är byggd för att hålla år efter år, men precis som all annan avancerad teknik
så behöver även en värmepump service med jämna mellanrum.

Beroende på vilken typ av värmeanläggning du har så krävs det service allt ifrån varje år upp till vart tredje år. Med hjälp av regelbunden service så optimeras effektiviteten och effekten av värmen.

Du kan då känna dig trygg i att din värmepump fungerar optimalt och när den gör det så minskar din elförbrukning, vilket gynnar inte bara din plånbok utan också miljön. 

Med hjälp av regelbunden service ökar också din värmepumps livslängd och förhindrar att eventuell mögelbildning uppstår.
Vid service mäts pumpen upp och justeras så att den fungerar optimalt.