Luftvatten 

Mitsubichi sw puhz 75 ecodan

Priser på följande modell med standardinstallation: 112.000:- med installation, inklusive rotavdrag och moms.

Vad innebär en standardinstallation Luft/Vatten, vad ingår?
Arbete
Montering av innedel                                              Ja
Montering av utedel                                                 Ja
Håltagning/ar
(per innedel)                                                            1 (max tjocklek 30 cm)      
Igångsättning av pump (testkörning)                        Ja
Instruktion till kund om handhavande                       Ja
Grovstädning                                                            Ja
El installation/eldragning                                           Nej
Tätning av vägggenomföring                                    Ja
Ersättning för fasadskador                                        Nej
Montering av tillbehör, såsom värmepumptak 
och skydd                                                                  Nej
Bortforsling av emballage                                         Ja
Urkoppling av befintlig värmeanläggning                  Ja
Bortforsling av befintlig värmeanläggning                 Nej

Elinstallation kan erbjudas (separat offert)Material
Rörlängd: utedel-innedel (max)  5 m 
Täck kanaler                               5 M
Pris för el  mellan  3000-7000
Rör och rör delar 
MarkstativKund ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns och att framkomlighet för installatören finnes.